top of page

Disclaimer & Privacy verklaring

Lees de verschillende gebruiksvoorwaarden van deze website zorgvuldig door voordat u de pagina's consulteert. Door het raadplegen van deze website, accepteert u de algemene voorwaarden volledig. Overeenkomstig artikel nr. 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, zijn de beheerders van deze website www.maasaigiraffe.com:

Website editor

 

Maasai Giraffe Eco Lodge

 

Engaresero, Tanzania.

 

Telefoon: +32475495334

 

Email: Info@maasaigiraffe.com

 

Bedrijfsnummer: 111199

 

BTW: 40-035034-I

 

Rechtsvorm: Giraffe Natron eco camp limited

 

Hoofdkantoor: PO BOX 1-LOLIONDO. Arusha, Tanzania.

 

Website: www.maasaigiraffe.com

 

Verantwoordelijke uitgever: Ingrid Torrekens

 

Hosting

 

Host: Wix.com Inc.

 

Adres: 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158

 

Telefoon: +1 415-639-9034

 

Website: www.wix.com

 

Gebruiksvoorwaarden

 

Deze site (www.maasaigiraffe.com) is beschikbaar in verschillende webtalen (HTML, HTML5, Javascript, CSS, enz.). Voor een beter gebruikerscomfort en aangenamere grafische afbeeldingen, raden wij u aan moderne browsers te gebruiken zoals Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz… Maasai Giraffe zet alle middelen in die tot haar beschikking staan ​​om te zorgen voor betrouwbare informatie en betrouwbare updates van haar websites. Ondanks de aandacht die aan de website besteed wordt is het mogelijk dat er onjuiste of onvolledige informatie wordt gepubliceerd. De internetgebruiker moet daarom zorgen voor de juistheid van de informatie en eventuele wijzigingen aan de site die hij nuttig acht doorgeven. Maasai Giraffe is op geen enkele manier aansprakelijk voor het gebruik dat van deze informatie wordt gemaakt of voor enige directe of indirecte schade die hieruit kan voortvloeien.

 

Cookies

 

De site www.maasaigiraffe.com kan u vragen om cookies te accepteren voor statistische en weergavedoeleinden. Een cookie is informatie die op uw harde schijf wordt geplaatst door de server van de site die u bezoekt. Het bevat verschillende gegevens die op uw computer worden opgeslagen in een eenvoudig tekstbestand waartoe een server toegang heeft om informatie te lezen en op te slaan. Sommige delen van deze site zijn mogelijk niet bruikbaar zonder de acceptatie van cookies.

 

Hyperlinks

 

De Maasai Giraffe-website kan links bevatten naar andere websites of andere bronnen die op internet beschikbaar zijn. Maasai Giraffe heeft geen enkele controle over deze sites en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de toegang, inhoud en gebruik van deze sites, evenals voor de schade die kan voortvloeien uit het raadplegen van informatie die op deze sites aanwezig is. De beslissing deze links te activeren berust volledig op de verantwoordelijkheid van de internetbezoeker. Gebruikers, abonnees en bezoekers van websites mogen geen hyperlink op deze site plaatsen zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Maasai Giraffe. In het geval dat een gebruiker of bezoeker een hyperlink naar een van de websites van Maasai Giraffe wenst aan te maken, dient hij voorafgaand Maasai Giraffe op het hierboven vermeld adres een verzoek in te dienen. Maasai Giraffe behoudt zich het recht voor om een ​​hyperlink te aanvaarden of te weigeren zonder haar beslissing te moeten motiveren.

 

Aangeboden diensten

 

Alle activiteiten en informatie van het bedrijf worden gepresenteerd op onze website www.maasaigiraffe.com.

Maasai Giraffe streeft ernaar om de informatie op de website www.maasaigiraffe.com zo nauwkeurig mogelijk bij te houden. De informatie op de site www.maasaigiraffe.com is niet limitatief en de foto's zijn niet contractueel. Alle informatie vermeld op de website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of aangepast.

 

Contractuele beperking van gegevens

 

De informatie op deze site is zo nauwkeurig mogelijk en de site wordt op verschillende tijdstippen van het jaar bijgewerkt, maar kan onnauwkeurigheden bevatten. Als u ontbrekende informatie, een fout of storing opmerkt, meld dit dan per e-mail aan info@maasaigiraffe.com, waarbij u het probleem zo nauwkeurig mogelijk omschrijft (pagina met het probleem, type computer en browser dat wordt gebruikt, enz.).

 

Intellectuele eigendom

 

De volledige inhoud van de website www.maasaigiraffe.com, inclusief, maar niet beperkt tot, de (grafische)afbeeldingen, teksten, video's, animaties, geluidsopnamen, logo's, gifs en pictogrammen, evenals hun opmaak, zijn het exclusieve eigendom van Maasai Giraffe met de uitzondering van merken, logo's of inhoud van andere partnerbedrijven of auteurs. Elke gehele of gedeeltelijke, reproductie, distributie, wijziging, aanpassing, doorgifte of publicatie, van deze verschillende elementen is zonder schriftelijke toestemming van Maasai Giraffe strikt verboden. Deze weergave, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door artikelen L.335-2 en volgende van de Code of Intellectual Property. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die kan leiden tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker. Bovendien kunnen de eigenaren van de gekopieerde inhoud juridische stappen tegen u ondernemen.

 

Geschillen

 

De huidige voorwaarden van de site www.maasaigiraffe.com worden beheerst door het Belgische recht en elk geschil of geschil dat kan voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering ervan, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel. De referentietaal voor het beslechten van geschillen is Frans of Engels.

 

Persoonlijke gegevens

 

Over het algemeen bent u niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken wanneer u onze website www.maasaigiraffe.com bezoekt. Er zijn echter enkele uitzonderingen. Het kan zijn dat u ons bepaalde gegevens moet verstrekken, zoals: uw naam, uw postadres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Dit is het geval wanneer u het formulier invult, in de rubriek "contact" of wanneer u een reservering maakt via de pagina "reservering". U kunt altijd weigeren uw persoonsgegevens te verstrekken. In dat geval kunt u geen gebruik maken van de diensten van de site, zoals maken een reservering of het vragen van informatie over ons bedrijf. Tenslotte kunnen we automatisch bepaalde informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt, in het bijzonder: informatie over het gebruik van onze site, zoals de gebieden en de diensten die u bezoekt, uw IP-adres, uw browsertype, uw toegangstijden. Dergelijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor interne statistische doeleinden, om de kwaliteit van de aangeboden diensten te verbeteren.  De hostingdienst voor onze digitale activa die ons voorziet van het online platform waarmee wij u onze diensten kunnen aanbieden, is Wix. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en algemene toepassingen van onze hostingprovider die datacenters heeft in verschillende landen over de hele wereld. Zij slaan uw gegevens op beveiligde servers achter een firewall op en bieden veilige HTTPS-toegang tot de meeste van hun diensten. Wij delen uw informatie niet met dienstverleners. Wij bewaren de door ons verzamelde gegevens zo lang als nodig is om onze diensten te verlenen en om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen jegens u. Als u vragen hebt over het verzamelen, verwerken, opslaan of wissen van uw persoonsgegevens, kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@maasaigiraffe.com.

Bewaarbeleid

Persoonlijke gegevens worden niet langer bewaard dan de wettelijke bewaartijd. Maasai Giraffe hanteert een bewaarbeleid waarin alle termijnen die voor gegevensverwerkingen gelden zijn vastgelegd.

 

Inzage, wijzigen, wissen persoonsgegevens

U heeft het recht een verzoek tot inzage, rectificatie, verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens te doen alsmede het recht op beperking van de betreffende verwerking, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

bottom of page